Նկարագրություն

Մեր ընկերության կողմից ստեղծված CRM համակարգը նախատեսված է ցանկացած ոլորտի և չափի ձեռնարկությունների համար: