96,000 AMD

In Stock

Նկարագրություն

Հաշվապահական հաշվառման պարզ և մատչելի համակարգ, որը թույլ է տալիս մեմորիալ օրդերներում մուտքագրված ձևակերպումների հիման վրա ստանալ տարատեսակ հաշվետվություններ և հաշվեկշիռ:

Կրթական հաստատություններին և հասարակական կազմակերպություններին ծրագիրը տրամադրվում է անվճար: