1. Ձեր կողմից տրամադրված անձնական տեղեկատվությունը համարվում է առևտրային գաղտնիք և մեր կողմից օգտագործվում է բացառապես ձեր պատվերը ձևակերպելու և առաքելու նպատակով: